Planowanie eksperymentów (DoE - Design of Experiments) obejmuje całą gamę metod wyznaczania funkcji obiektu badań, przy jak najmniejszym nakładzie kosztów. Zestaw metod jest dość obszerny i w zależności od typu zadania, jego złożoności oraz oczekiwanej dokładności dopasowania funkcji obiektu badań, do analizy mogą być wykorzystane różne metody. Praktyczne wykorzystanie metod planowania eksperymentu wiąże się z zastosowaniem oprogramowania, odpowiedniego do analizowanego problemu.

Strona ta aktualnie zawiera dwa programy planów eksperymentalnych trój-poziomowych. Docelowo będzie to znacznie szerszy pakiet programów, obejmujących różne zadania planowania eksperymentu. Programy PS_DK_3_3 oraz Hartley pozwalają na wyznaczenie funkcji regresji w postaci wielomianu drugiego stopnia, dla przypadku planów eksperymentalnych trój-poziomowych. Więcej informacji podano na stronie Opis programu.

Strona Zrzuty ekranu zawiera przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programów. Wybierając myszką określony rysunek, możemy uzyskać jego powiększoną wersję a następnie przeglądać kolejne rysunki, korzystając z myszki lub klawiszy kierunkowych klawiatury.

Programy: PS_DK_3_3 oraz Hartley dostępne są w dwóch wersjach i tylko dla zarejestrowanych użytkowników: Wersja demo oraz Wersja pełna. W wersji demo zachowana jest pełna funkcjonalność programu, ale tylko dla wstępnie przygotowanych zadań. Szczegóły związane z rejestracją obu wersji podano na stronie Pobierz program.

Wersje pełne programów aktualizują się automatycznie; programy z określoną częstotliwością sprawdzają dostępność nowych wersji i proponują ich instalację. Można również w dowolnej chwili sprawdzić możliwość aktualizacji korzystając z opcji ‘O programie | Sprawdź uaktualnienie’.

Kolejna strona Linki zawiera krótkie opisy innych programów autora, możliwość ich przeglądania bez opuszczania strony głównej oraz linki do stron tych programów.

Na stronie Kontakt podano dane kontaktowe.
Witam

Planowanie eksperymentu

Copyright @ 2021  Marek Martyna
Back
Next