PS_DK_3_3 | Hartley
Planowanie eksperymentów (DoE - Design of Experiments) obejmuje całą gamę metod wyznaczania funkcji obiektu badań, przy jak najmniejszym nakładzie kosztów. Zestaw metod jest dość obszerny i w zależności od typu zadania, jego złożoności oraz oczekiwanej dokładności dopasowania funkcji obiektu badań, do analizy mogą być wykorzystane różne metody. Praktyczne wykorzystanie metod planowania eksperymentu wiąże się z zastosowaniem oprogramowania, odpowiedniego do analizowanego problemu.

Strona ta aktualnie zawiera dwa programy planów eksperymentalnych trój-poziomowych. Docelowo powinien to być znacznie szerszy pakiet programów, obejmujących różne zadania planowania eksperymentu. Programy PS_DK_3_3 oraz Hartley pozwalają na wyznaczenie funkcji regresji w postaci wielomianu drugiego stopnia, dla przypadku planów eksperymentalnych trój-poziomowych.
Na stronie Opis programu umieszczono krótki opis możliwości programów PS_DK_3_3 oraz Hartley, wraz z odnośnikami do rysunków prezentujących wybrane możliwości oprogramowania. Dużo szerszy opis możliwości programów i sposób użytkowania oprogramowania, można znaleźć w pomocy każdego z programów (opcja Pobierz program).
Strona Zrzuty ekranu zawiera przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programów. Wybierając myszką określony rysunek, możemy uzyskać jego powiększoną wersję a następnie przeglądać kolejne rysunki, korzystając z myszki lub klawiszy kierunkowych klawiatury.

Programy: PS_DK_3_3 oraz Hartley dostępne są w dwóch wersjach i tylko dla zarejestrowanych użytkowników: Wersja demo oraz Wersja pełna. W wersji demo zachowana jest pełna funkcjonalność programu, ale tylko dla wstępnie przygotowanych zadań. Szczegóły związane z rejestracją obu wersji podano na stronie Pobierz program.

Wersje pełne programów aktualizują się automatycznie; programy z określoną częstotliwością sprawdzają dostępność nowych wersji i proponują ich instalację. Można również w dowolnej chwili sprawdzić możliwość aktualizacji korzystając z opcji ‘O programie | Sprawdź uaktualnienie’.
Plan statyczny, zdeterminowany PS_DK_3_3 o 3 poziomach zmienności dla 3 czynników wejściowych i liczby powtórzeń 2 można uruchomić online.
Dostępna jest również wersja online dla planu statycznego, zdeterminowanego Hartleya dla 3 czynników wejściowych i liczby powtórzeń 2.
Kolejna strona 'Linki' zawiera krótkie charakterystyki innych programów autora oraz odnośniki do stron tych programów.
Na stronie 'Kontakt' podano dane kontaktowe.