W zakładce Interpretacja graficzna może być umieszczona graficzna prezentacja planu Hartleya, jeśli jest dostępna. Opcja ta nie wymaga od użytkownika jakiejkolwiek reakcji i służy tylko jak ilustracja planu. Dostępne są tylko przyciski Zakończ oraz Pomoc.