W programie podstawowe obliczenia wykonywane są w zakładce Obliczenia. Po wejściu do tej zakładki, główna część okienka dialogowego jest pusta a dostępne są, oprócz przycisku Pomoc, O programie, tylko przyciski Oblicz oraz Zakończ.Po uruchomieniu przycisku Oblicz, jeżeli zakładka Czynniki nie była kompletnie wypełniona, wówczas pojawia się komunikat, jak poniżej:W przypadku nie do końca wypełnionej zakładki Wyniki pomiarów, również pojawia się odpowiedni komunikat. Użycie przycisku Oblicz uruchamia obliczenia, w których efektem końcowym jest odkodowana funkcja regresji. W trakcie obliczeń wykonywane są między innymi następujące kroki:

- test powtarzalności doświadczenia (statystyka Cochrana)

- wyznaczenie współczynników równania regresji

- ocena istotności współczynników regresji (test t-Studenta)

- generacja ostatecznej, zakodowanej postaci równania regresji

- ocena adekwatności równania regresji (test Fishera)

- odkodowanie równania regresji

Jeśli na którymś z etapów obliczeń pojawią się problemy, wówczas wypisywane są odpowiednie komunikaty. Na przykład poniższy komunikat sygnalizuje brak spełnienia testu powtarzalności doświadczenia:a kolejny komunikat mówi o braku adekwatności równania regresji:Po zakończeniu obliczeń, wyniki zostają wyświetlone w okienku dialogowym. Pierwsza część wyników zawiera dane czynników i dane pomiarowe:a w dalszej kolejności wyświetlane są wyniki następnych kroków obliczeń. W celu przeglądnięcia całości należy skorzystać z pasków przewijania, w pionie i poziomie, znajdujących się w okienku dialogowym.Wyniki obliczeń wraz z danymi można zapisać do pliku, korzystając z przycisku Zapisz.Plik z wynikami można przeglądać w dowolnej chwili korzystając na przykład z systemowego notatnika.Można również w drugiej części pliku (Wyniki obliczeń) wprowadzać zmiany edycyjne, jeśli taka potrzeba wystąpi. W pierwszej części wyników (Dane) nie powinno się dokonywać modyfikacji, ponieważ jest wykorzystywana do wczytywania danych do kolejnych obliczeń.W opcji Obliczenia, użycie przycisku Drukuj powoduje wydruk wyników na drukarkę. Wydruk będzie realizowany na wybranej w systemie drukarce lub w przypadku jej braku do pliku *.xps (na przykład w Windows'7 i nowszych systemach). Plik ten można wydrukować później na dowolnej drukarce. Jeśli drukarka jest podłączona do komputera lub dostępna poprzez sieć LAN, można użyć kolejnych okienek do szczegółowych ustawień drukarki (na przykład wydruk w pionie, poziomie, zmiana  rozdzielczości itd.).Poniżej pokazano jeszcze jedno standardowe okienko konfiguracji wydruku.