Po uruchomieniu programu na ekranie pokazuje się okienko dialogowe, jak poniżej. Okienko to składa się z kilku części i zawiera w sobie prawie całą funkcjonalność programu. Na górze jest umieszczony krótki opis planu, pod którym znajdują się zakładki: Czynniki, Matryca planu, Interpretacja graficzna, Wyniki pomiarów, Obliczenia, Wykresy oraz Optymalizacja. Przełączanie zakładek, poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszki lub klawiszami strzałek (w prawo, w lewo) na klawiaturze, powoduje zmianę zawartości głównej, wewnętrznej części okienka dialogowego. Program jest przygotowany do pracy z różnymi planami Hartleya i aktualnie obsługuje plany: PS/DS-P:Ha3 i PS/DS-P:Ha4. Zmienne są nie tylko ilości czynników wejściowych ale również ilości powtórzeń pomiarów. Zmiana planu odbywa się poprzez zmianę ilości czynników wejściowych (pole wyboru ilości czynników wejściowych w zakładce Czynniki) lub automatycznie poprzez wczytanie danych z pliku. Poniżej pokazano wersję planu PS/DS-P:Ha4.Na samym dole okienka znajdują się cztery przyciski, które są zawsze obecne ale mogą nie być aktywne oraz w zależności od sytuacji mają różne opisy i znaczenie. Będą one szczegółowo omówione w przypadku każdej z zakładek. Po prawej stronie okienka, na dole znajduje się przycisk Pomoc. Przycisk ten dostępny jest zawsze i jego użycie powoduje wyświetlenie pomocy kontekstowej czyli zależnej od wybranego typu zakładki.Poniżej przycisku Pomoc umieszczony jest przycisk O programie, który powoduje uruchomienie okienka pokazanego poniżej a jego funkcje zostały opisane w poprzednim rozdziale Instalacja.Wybierając poniższe linki można przejść do opisów poszczególnych zakładek.


Czynniki

Matryca planu

Interpretacja graficzna

Wyniki pomiarów

Obliczenia

Wykresy

Optymalizacja