W zakładce Wykresy można generować wykresy w dwóch wariantach:

  - 3D (funkcja regresji zależna od dwóch zmiennych, przy ustalonych pozostałych zmiennych)

  - 2D (funkcja regresji zależna od jednej zmiennej, przy ustalonych pozostałych zmiennych)

Jest to możliwe po wykonaniu obliczeń. Przełączenie na zakładkę wykresy uaktywnia okienko 'Konfiguracja funkcji regresji', w którym istnieje możliwość wyboru: typu wykresu, różnych postaci funkcji regresji oraz wartości parametrów. Dodatkowo zawartość tego okienka zależna jest od ilości czynników wejściowych. Początkowo wybrana jest funkcji regresji, w której zmienne niezależne to pierwsze dwa czynniki wejściowe a parametrami są trzeci i czwarty czynnik wejściowy (dla przypadku 3 czynników wejściowych, tylko trzeci czynnik wejściowy). Po użyciu przycisku Zatwierdź pojawi się wykres przestrzenny funkcji. Opisy wykresu są zgodne z oznaczeniami czynników wejściowych i czynnika wynikowego, podobnie rzecz ma się z jednostkami.Jeśli w okienku 'Konfiguracja funkcji regresji' zostałaby wybrana zakładka 2D, to po użyciu przycisku Zatwierdź, na ekranie pojawi się nowy wykres.


 


Jeśli przykładowo wybierzemy drugą postać funkcji regresji, to otrzymamy poniższy rysunek:Zmiana wykresu odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku Wykres i modyfikacje w okienku 'Konfiguracja funkcji regresji'.Okienko to można przesunąć na bok aby odsłonić wykres. Wybrane położenie okienka jest zapamiętywane i okienko ponownie wywołane, poprzez użycie przycisku Wykres, pojawia się w tym samym miejscu. Wybranie nowej postaci funkcji regresji zmienia opis parametrów i zestaw dostępnych wartości.Po wciśnięciu przycisku Zatwierdź, w okienku rysowana jest nowa funkcja.


Dla przypadku trzech czynników wejściowych program zachowuje się bardzo podobnie.Można również zmieniać wartości parametru jak pokazano na poniższym rysunku:Jeśli wpisze się wartość parametru (jest to możliwe) spoza zakresu dostępnego dla danego czynnika wejściowego, wówczas program ostrzega o tym ale pozwala narysować funkcję. Na przykład czynnik 'P' na poniższym rysunku może się zmieniać w zakresie 60-160, jeżeli wpisze się wartość 220 i zatwierdzi, to na ekranie pokaże się komunikat:ale funkcja zostanie narysowana. Część wykresu przekracza maksymalną wartość czynnika wynikowego.W okienku 'Konfiguracja funkcji regresji' znajduje się również pole zaznaczania 'Pytaj ponownie'. Jeśli jest ono zaznaczone, to każda zmiana zakładki i powrót do zakładki Wykresy, uruchamia ponownie okienko konfiguracji. W przeciwnym wypadku przejście na zakładkę Wykresy powoduje że jest wyświetlany ostatni wykres.

Każdy wykres można zapisać na dysku w postaci pliku, typu *.bmp, korzystając z przycisku Zapiszlub wydrukować go na drukarce podpiętej do komputera albo dostępnej poprzez sieć LAN. Plik ten można również otwierać i drukować innymi programami, dostępnymi w systemie:Podobnie jak dla wykresu 3D można zapisać na dysku wykres typu 2D (w postaci pliku, typu *.bmp)lub wydrukować go na drukarce podpiętej do komputera albo dostępnej poprzez sieć LAN.