Program PS_DK_3_3 pozwala na wyznaczenie funkcji regresji w postaci wielomianu drugiego stopnia, dla przypadku planów eksperymentalnych trój-poziomowych. Plany trój-poziomowe, czyli takie, w których czynniki wejściowe (w liczbie k) przybierają wartości na trzech poziomach zmienności, umożliwiają uzyskanie modelu matematycznego badanego procesu w postaci wielomianu drugiego stopnia [1]:wygodnej do analizy matematycznej i badań modelowych. Model kwadratowy powinien być stosowany do opisu obszaru zawierającego ekstremum badanej funkcji (punkt stacjonarny badanego procesu). Takie procesy, w których przybliżenie liniowe jest nieadekwatne, znacznie lepiej można opisywać adekwatnymi zależnościami drugiego stopnia, a czynniki wejściowe powinny przyjmować wartości na trzech poziomach zmienności.

W planach trój-poziomowych dokonuje się kodowania czynników zmiennych, budowy matryc planowania i matematycznej obróbki wyników badań.

Program realizuje całość zagadnienia. Posiada instalator, pomoc oraz stronę internetową (https://plany.programy-mm.pl), skąd można pobrać wersję instalacyjną. Program można uruchamiać na dowolnym systemie operacyjnym Windows.

W dalszej części pomocy omówiono, dość szczegółowo z ilustracjami graficznymi, opcje programu.
[1] Korzyński M.: Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. Wydawnictwo WNT, Warszawa.